ฝึกเข้ม ช่างภาพสนาม combat camera เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

1652

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จัดโครงการอบรมช่างภาพสนาม combat camera เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ผลงานของหน่วย โดยมี พันเอก ทรงเดช  สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล และสมาร์ทโฟน (ภาพนิ่งและภาพวิดีโอ)  ณ  ห้องประชุม กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 (วัดสวนธรรม) หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โดยมีกำลังพลเข้ารับการอบรม จำนวน 36 นาย

     การอบรมประกอบด้วยการบรรยาย ในห้องเรียนจากวิทยากร ทั้งเรื่องการเขียนเนื้อหา (content) โดยใช้หลัก 5 W 1 H การใช้โปรแกรม และการตัดต่อวิดีโอ รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพ / การตั้งค่าของกล้อง  ซึ่งข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า