ผอ.ศปพร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน อำเภอเมืองยะลา  พร้อมทั้งสาธิตการยิงปืนพก ด้วยเครื่องช่วยฝึก ( ปืน BBGUN ) เพื่อให้สมาชิก​อรบ.สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย

826

        วันนี้ ( 8 กุมภาพันธ์ 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่บ้านสีคง ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี ไพศาล​  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันราษฎรอาสาหมู่บ้าน อำเภอเมืองยะลา  โดยมี พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 / หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 1 จังหวัดยะลา พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านจังหวัดยะลา  และสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านจังหวัดยะลาเข้าร่วมในพิธี

        สำหรับการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีทั้งหมด 26 รุ่น จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี,​ จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส  และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ซึ่งมียอดผู้เข้ารับการฝึกรุ่นละจำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรอบรู้ในเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่, ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม, การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย และในการแก้ไขปัญหากรณีถูกลอบทำร้าย​ สามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อประสบเหตุ

        ในการนี้​ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนอาวุธศึกษา (ปืนลูกซอง และปืนพก)  พร้อมทั้งสาธิตการยิงปืนพกด้วยเครื่องช่วยฝึก ( ปืน BBGUN ) และ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืน  เพื่อให้สมาชิก อรบ.สามารถป้องกันตนเอง และใช้อาวุธประจำกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า