ทหารพรานหญิง 30 จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในเดือนรอมฎอน

218

          ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ หมวดทหารพรานหญิง 30 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ร่วมกับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ บ้านยีลาปัน หมู่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าชุมชน พบปะเยี่ยมเยือนพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รอบฐานปฏิบัติการ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน พร้อมทั้งแจกอินทผลัมและน้ำดื่มให้กับประชาชน เพื่อใช้ในการละศีลอด (เปิดปอซอ) อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1443

          ทั้งนี้การลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของแม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลพี่น้องประชาชนให้สามารถประกอบศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเชิญชวน สำหรับประชาชนที่อยากกลับมาประกอบศาสนกิจอยู่กับครอบครัวสามารถติดต่อประสานงานยังบุคคลหน่วยงานที่ไว้ใจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฏหมาย เจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่อยากกลับบ้านอยู่กับครอบครัว กลับมาประกอบศาสนกิจในช่วงของเดือนรอมฎอนเพื่อร่วมสร้างรอมฎอนสันติสุข

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า