ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท )

465

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.