แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับและร่วมคณะติดตามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับฟังปัญหา เพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือ  ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

729

    วันนี้ 16 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการและติดตามการให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

    โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับฟังบรรยายสรุปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและผลกระทบ ด้านการสาธารณสุข การท่องเที่ยวและกีฬา การคมนาคม และการเกษตร  เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางออกให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

    ต่อมานายอนุทิน พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รับฟังปัญหา และให้แนวทางในการช่วยเหลือ พร้อมกันนั้นได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค และชุดรถแพทย์เคลื่อนที่บริการแก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ก่อนเดินทางมายัง โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมบรรจุถุงยังชีพ เยี่ยมให้กำลังใจคณะสื่อมวลชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมบรรจุถุงยังชีพ ที่ได้รับมาจากแฟนข่าว เนชั่นทีวี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า