เมื่อใดที่ประชาชนประสบปัญหา เราพร้อมจะช่วยเหลือทุกเวลา

838

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า