หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสุทธิกาวาส (วัดสักขี) 

1346

     วันนี้ ( 16 มกราคม 2564 ) เวลา 09.00 น. พันเอกธานี เกียรติสาร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมี หน่วยงานส่วนราชการ และประชาชนไทยพุทธ – มุสลิมจิตอาสาในพื้นที่ ตำบลละหาร  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ทัศนียภาพโดยรอบวัดสุทธิกาวาส (วัดสักขี) หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของศาสนสถานหลังเกิดอุทกภัย มรสุมในห้วงที่ผ่านมา และเป็นการสร้างสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากพี่น้องประชาชนไทยพุทธ – มุสลิมในพื้นที่ และเกิดเป็นประโยชน์ของชุมชนโดยส่วนรวมต่อไป

#กิจกรรมจิตอาสา

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า