พี่น้องประชาชน ได้รับความเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือจากฝ่ายความมั่นคง โปรดแจ้งสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4

114

พี่น้องประชาชน ได้รับความเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือจากฝ่ายความมั่นคง

โปรดแจ้งสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4  โทร.06-1173-2999 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า