ทหารพราน 45 ซ่อมแซมที่พักอาศัย จากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

61

             เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองร้อยทหารพรานที่ 4504 ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา จนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ให้กับนางอาลีเม๊าะ ปูเตะ บ้านเลขที่ 99/3 หมูที่ 6 บ้านลูโบ๊ะดีแย ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในขั้นต้น และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ ให้ได้กลับมาดำเนินชีวิตประจำวันอย่างปกติโดยเร็วที่สุด

เราจะไม่ทิ้งกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า