สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

2767

‘เด็กไทยวิถีใหม่

รวมไทยสร้างชาติ

ด้วยภักดีมีคุณธรรม’

 

#วันเด็กยุคNewNormal

#สุขสันต์วันเด็กปี2564

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า