แจกจ่ายถุงยังชีพ และมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

480

     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 นำกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ อำเภอรามัน, ผู้นำชุมชน, และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้าวกล่อง ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอรามัน และแจกจ่ายถุงยังชีพ น้ำดื่มให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง

     พร้อมทั้งจัดโครงการ “Smile Delivery 41 “ มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้น้องถึงบ้าน สร้างกำลังใจที่ดีให้กับเยาวชน ในเขตพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า