ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่15 ติดตั้งสะพานแบริ่ง ช่วยผู้ประสบปัญหาอุทกภัยพื้นที่ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา หลังสะพานถูกตัดขาด

158

     เมื่อวันที่ 8 ม.ค.64 เวลา 13.00 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองทหารราบที่ 15 พร้อมด้วย พันโท ฤกษ์เบศ​ เวทโอสถ ผู้บังคับกองพันทหารช่าง กองพลทหารราบที่15  ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,ฝ่ายปกครอง,ผู้นำชุมชน,ชุดทหารช่างและกำลังพลหน่วยทหารในพื้นที่  ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลบ้านแหร  อำเภอธารโต จังหวัดยะลา หลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน และน้ำป่าไหลหลาก ทำให้สะพานบ้านบัวทอง รอยต่อ หมูที่ 2 และ หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านแหร ขาดลง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรระหว่างพี่น้องประชาชน สองหมู่บ้าน  โดยพลตรี ไพศาล หนูสังข์ ตรวจความเรียบร้อย และสั่งการให้ ชุดทหารช่าง เร่งทำการเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมการติดตั้งสะพานทหารช่างด้วยยานยนต์ MFB. เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรได้ตามปกติ

     ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์  กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ตำบลบ้านแหร  อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจได้ร่วมแรง ร่วมใจ กันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แต่ระดับน้ำยังคงท่วมสูง จำเป็นต้องเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่อง อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค รวมถึงยังคงต้องเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด19 เน้นย้ำให้ประชาชนดูแลตัวเอง  หากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งหรือร้องขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชน โดยกล่าวว่า “ พวกเราคือ ครอบครัวเดียวกัน เราจะไม่ทิ้งกัน” ในสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน เช่นนี้ “ทหารเป็นต้องที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส “

กองพลทหารราบที่15

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า