ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ร่วมทำความสะอาดฉีดพ่น “น้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค”

839

     ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านชะเอียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 ร่วมทำความสะอาด-ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 หลังสถานการณ์เริ่มทวีความรุนแรง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งเช็ดถู ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดเสี่ยงจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ จนสะอาดเอี่ยม เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

     เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ยังพบการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19  เกิดประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ จึงจัดกิจกรรมทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ร่วมกับหลายๆ หน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ ตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

     สำหรับการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19  ในครั้งนี้ จะดำเนินการในพื้นที่แหล่งชุมชนกลางเมืองศรีราชา ที่เป็นจุดแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และพื้นที่ตลาดอ่าวอุดม โดยจะดำเนินการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ลดน้อยลงหรือหมดไป

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4

จิตอาสาภาคใต้

ต้านโควิด19

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า