พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

1296

     เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 พร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายแก้ว, และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เดินทางเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งนำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน ๘ ราย ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

     ทั้งนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมตรวจสุขภาพ ตรวจวัดความดัน และให้คำแนะนำด้านสุขภาพ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ใส่ใจ ห่วงใย ช่วยเหลือประชาชน และส่งความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และประชาชนในพื้นที่ได้ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความสำคัญในความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจยะลา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า