ประชุมหารือแผนงานโครงการของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4

799

     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 หารือแผนการโครงงานของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในแนวทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา  ณ  ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า