โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ดูแลน้องคนเล็กเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

656

     ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขากรมทหารราบที่ 5 ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ พลทหาร ณัฐตกฤษ  วงษ์ช่วย ที่มีความลำบากยากไร้ ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ, สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งของอุปโภค/บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับน้องคนเล็กของหน่วยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งร่างกายและจิตใจ

     สำหรับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เป็นโครงการของกรมทหารราบที่ 5 ในการติดตามดูแลครอบครัวของกำลังพลในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ให้ได้มีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น อันจะทำให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานไร้กังวล และมีกำลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน “กองทัพบกไม่ทอดทิ้งกัน”

กองทัพบกไม่ทอดทิ้งกัน  เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน