ทหารพราน 42 จัดทำ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้านภัย โควิด-19

851

     ที่ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ กองร้อยทหารพรานที่ 4203 บ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ได้มีความรู้ในการทำแปลงเกษตร เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักสวนครัว เป็นการช่วยลดรายจ่าย ภายในครัวเรือน และมีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคภายในหน่วย

     เกษตรทฤษฎีใหม่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42