คุมเข้มตามชายแดน สกัดกั้นทุกช่องทาง เพื่อป้องกันพี่น้องประชาชน ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส covid-19

160