แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง สร้างขวัญ กำลังใจ ให้เป็นกำลังสำคัญสร้างความปลอดภัยในพื้นที่

545

     วันที่ 13 ต.ค.63 เวลา 20.30 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มสมาชิกโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ (วิทยุเครื่องแดง) จังหวัดระนอง ณ จุดเฝ้าระวังเหตุเมืองระนอง ทั้งนี้เพื่อเยี่ยมเยียนสร้างขวัญให้กำลังใจแก่สมาชิก ที่ถือเป็นกำลังภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง สร้างความปลอดภัยในพื้นที่ โดยมีสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงให้การต้อนรับ พูดคุยอย่างอบอุ่น

     โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ” วันนี้ตั้งใจมาพบปะพูดคุยกับสมาชิก ที่เคยมำงานร่วมกันมาแบบพี่น้อง แบบเพื่อน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนก็เคยได้ประสานร่วมงาน คุ้นเคยกันดี ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่คอยเป็นหูเป็นตาให้แก่พี่น้องประชาชนได้เกิดความปลอดภัย เป็นที่น่าชื่นชมมาโดยตลอด จากวันก่อตั้งจวบจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่เครือข่ายสมาชิกเครื่องแดงยังคงทำงานอย่างมุ่งมั่น และเสียสละ ทีมงานภาคประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ประสานความร่วมมือกัน วันนี้งานต่าง ๆ ได้ขยายสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงขึ้น เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป การทำงานที่เป็นระบบงานมีมากยิ่งขึ้น ขอให้การทำงานของสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชน ที่เรียกกันว่า”วิทยุเครื่องแดง” บ้าง หรือ “เครือข่ายตาสับปะรด” บ้าง ก็ขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เห็นสิ่งผิดปกติต้องแจ้งให้ทราบโดยทันที ถึงแม้ว่าปัญหามันจะมีเข้ามาเรื่อย ๆ ตามสถานการณ์ ซึ่งช่วงนี้ก็จะต้องระมัดระวังป้องกันเรื่องมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่จะต้องคอยสอดส่องสิ่งผิดปกติ หรือคนแปลกหน้าเข้ามาพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังต้องรักษามาตรฐานการป้องกันตนเองอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน ก็ขอสมาชิกทุกคนมีความสุขกับการทำงาน มีกำลังใจที่ดี เป็นจิตอาสาที่เสียสละ ช่วยเหลือประขาชนตามกำลังและความสามารถของตนเองต่อไป”

     โดยรูปแบบงานของสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุวิทยุเครื่องแดง จ.ระนอง คือ การเฝ้าระวังเหตุและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยกรมทหารราบที่ 25 ร่วมกับทางจังหวัด และหน่วยงาน อื่น ๆ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะตาสับปะรด ปลูกจิตสำนึกมีจิตอาสาช่วยกันเฝ้าระวังพื้นที่ ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อสร้างความอบอุ่นปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติ และรายงานเหตุการณ์ได้อย่างทั่วถึงทันเวลา ถือเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ตามนโยบายการสร้างความมั่นคงโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า