สร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ

239

       ทหารพราน 47 เดินเท้าลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่

           หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ส่งกำลังทหารพราน เดินเท้าลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ โดย พันเอก โกเมธ  รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 / ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประจำจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ พลตรี เฉลิมพงษ์  พันธุระ ที่ปรึกษาพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติในการ ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ เเหล่งหลบซ่อนพักพิงของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบ เพื่อเข้ากดดัน ทำพื้นที่ให้ปลอดภัย รวมทั้งทำลายความพยายามในการเตรียมการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้าม ในพื้นที่ป่าภูเขา รอยต่อระหว่าง ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา และ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

            โดยมี ชุดปฏิบัติการ จรยุทธ์ กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจหทหารพราน (กองหนุน) และ ชุดควบคุมที่ 43 ร่วมในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เน้นเพ่งเล็งในพื้นที่ Support site, พื้นที่ที่เคยมีภาพข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มคน้ราย เเละเคยเป็นพื้นที่ก่อเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าง ตามคำสั่งของ พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดชุดเดินเท้าลาดตระเวน ตามพิกัดเป้าหมาย และตามข่าวความเคลื่อนไหวที่ได้รับแจ้ง ซึ่งการปฏิบัติไม่พบสิ่งผิดปกติ

ทุกภารกิจของ “ทหาร” จะไม่เป็นอุปสรรค สำหรับ “ผู้นำ” ที่พร้อมจะเคียงข้าง ผู้ใต้บังคับบัญชา และพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ