มอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดระนอง

558

     เมื่อ 24 ธ.ค.63 พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5//ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ กองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ 4) เนื่องในโอกาสปีใหม่ ณ จุดตรวจเกาะสะระนีย์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า