รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พบปะวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพการเป็นโค้ชแก้ปัญหายาเสพติด

628
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

     วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พบปะผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ในกิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ตั้งเป้าแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสร้างพลังภาคประชาชนให้เป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นการสร้างพลังภาคประชาชนให้เป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการ กำหนดจัดกิจกรรมเวทีประชาคมขับเคลื่อนงานและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับตำบล จำนวน 288 ตำบล ซึ่งจะเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมมวลชนญาลันนันบารูประจำตำบลให้มีความสามารถในการเป็นวิทยากรในการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า