ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่พี่น้องสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต​  ต.ช้างเผือก​ อ.จะแนะ​  จ.นราธิวาส​

1123

     เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 1600 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันเอก ยุทธนา​ สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 / หัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ 3 และพันเอก กำธร​  ศรีเกตุ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 49 เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พี่น้องสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต​  ต.ช้างเผือก​ อ.จะแนะ​  จ.นราธิวาส​  โดยพบปะพูดคุย รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา จากผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ และสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ โดยรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน พร้อมมอบ นโยบายในการบริหารจัดการภายในฟาร์มฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ให้ฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฟาร์มฯมีงานทำ มีรายได้ พอเลี้ยงครอบครัวได้ ตามแนวทาง” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”พอมีพอกิน พออยู่พอใช้ พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตให้ผ่านช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ไปได้

     ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ เน้นย้ำให้การดำเนินการของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และเน้นพัฒนา แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของฟาร์มฯ  เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ให้สมาชิกฟาร์มฯ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ แก่สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

   

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า