แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ชุมชนวัดบางใบไม้ ให้กำลังใจ และร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน สนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

899

            วันนี้ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.  ณ  โรงเรียนวัดบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4  ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน จากการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนชุมชนวัดบางใบไม้ และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้เกิดความสวยงาม สะอาดตา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชนวัดบางใบไม้ ถือเป็นการพัฒนาชุมชนที่เกิดการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของคนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และใกล้เคียงได้อีกทางหนึ่งด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า