ทหารพราน 44 ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทภายในชุมชน ณ ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

32

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ช่วยกันพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทภายในชุมชน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และน่ามอง รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชน ในการสัญจรบนท้องถนนภายในชุมชน

          ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างพี่น้องประชาชน กับเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “ทหาร … เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ในทุกโอกาส” ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการฯ ณ บริเวณริม 2 ข้างทาง ถนนทางหลวงชนบทภายในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านปลักแตน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า