รอง ผบ.ฉก.ทพ.46 ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล เน้นย้ำปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท

36

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. พันเอกนพดล พรหมมาก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4604 บ้านสโลว์ หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะออก และฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4612 บ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อกำกับดูแลมาตราการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบฐานปฏิบัติการ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เน้นย้ำการควบคุมพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย ตลอดจนมาตรการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า