ผบ.กกล.ทพ.จชต. เยี่ยมให้กำลังใจ จ.ส.ท.วสันต์ เพชรสังหาร กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

49

          วันที่  8 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.20 น. พันเอก สฐิรพงษ์  อาจหาญ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมด้วย พันเอก พงษ์พิภพ  อรุณเลิศ รองผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ จ่าสิบโท วสันต์ เพชรสังหาร หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาส กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เข้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุรุนแรง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.20 น. บริเวณบ้านไอร์กูเล็ง (บ้านย่อย บ้านตืองอ) ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  หลังจากนั้นได้เกิดเหตุเหยียบกับระเบิดขึ้นบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.09 น. ที่ผ่านมา ทำให้ จ่าสิบโท วสันต์ฯ ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาทั้งสองข้าง พักรักษาตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          โดย ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พูดคุย สอบถามอาการแสดงความห่วงใย และชื่นชมที่เสียสละ ทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างสุดกำลังความสามารถ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงในเร็ววัน พร้อมกันนี้ได้มอบกระเช้าเยี่ยม และเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวในการพักรักษาตัวต่อไป

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า