ตรวจเยี่ยมกำลังพล เพื่อเตรียมเข้ารับการตรวจสอบระดับกองทัพบก

827

        เมื่อ 7 ธ.ค. 63 พลตรีศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม กองร้อยเครื่องยิงหนัก ของกรมทหารราบที่ 15 เพื่อเตรียมเข้ารับการตรวจสอบระดับกองทัพบก โดยเข้ารับฟังบรรยายสรุปการฝึก,ตรวจเยี่ยมมาตรฐานการตั้งปืน ขนาด 120, ชมการยิงปืนด้วยกระสุนจริง, รวมทั้งพบปะกำลังพล กองร้อยเครื่องยิงหนัก

โดย ผู้บังคับบัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ได้เน้นย้ำการดูแลกำลังพล ความปลอดภัยระหว่างการฝึก เน้นย้ำการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพบก และแนะนำเทคนิควิธีต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่จะเข้าทำการตรวจสอบต่อไป ณ สนามฝึกกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า