กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.ยะลา ลงตรวจสอบการลักลอบแผ้วถางป่า บริเวณพื้นที่เกาะใหญ่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา

161

         วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเขื่อนบางลาง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประชุมติดตาม พร้อมรับฟังชี้แจงของหน่วยในพื้นที่ จากกรณีได้รับแจ้งข้อมูล เบาะแสและปรากฎภาพข่าวตามสื่อมวลชน ว่ามีการลักลอบตัดไม้บริเวณพื้นที่เกาะใหญ่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา บ้านสันติ หมู่ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ก่อนลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมี นายนพพร บุญโชติตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจยะลา , หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา , ศูนย์ปฏิบัตการอำเภอบันนังสตา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

         นายนพพร บุญโชติตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดยะลา แถลงถึงข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวว่า “วันนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยเฉพาะกิจยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ จากที่มีประชาชนแจ้งเบาะแสร้องเรียนว่ามีการบุกรุก ตามที่ปรากฎในภาพข่าว ขณะนี้ได้ลงพื้นที่มาแล้วและได้ข้อเท็จจริงบางประการว่าเป็นพื้นที่ที่ทางการไฟฟ้าได้ให้กับผู้ที่เคยอยู่ในพื้นที่การไฟฟ้าทำเขื่อนเพื่อให้มาเป็นที่ทำกิน ซึ่งตอนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเอง และมีประชาชนเข้ามาตัดต้นยางพาราในพื้นที่ แต่วันนี้พบว่าในพื้นที่ไม่ใช่มีแค่ยางพาราอย่างเดียว ยังมีไม้สำคัญ ไม้หวงห้ามอื่นๆ ด้วยที่จะต้องขออนุญาต ซึ่งจะทำการตรวจสอบต่อไป จริงๆ แล้วการเข้ามาดำเนินการต่างๆ ต้องผ่านการขออนุญาต แต่เหตุการณ์นี้คงเป็นความเข้าใจของประชาชนว่าเป็นพื้นที่ของตนเองแล้วจะเข้ามาทำอะไรก็ได้ หลังจากนี้จะหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ตรงไหนที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจะต้องระงับไว้ก่อน และจะต้องเรียกประชาชนในพื้นที่มาให้ความรู้ในส่วนนี้ด้วย“

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า