แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ตำบลนาตาล่วง จังหวัดตรัง

623

        วันนี้ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00 น ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยพิบัติ เทศบาลตำบลนาตาล่วง / ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมส่วนหน้า อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ที่ประสบปัญหามวลน้ำขนาดใหญ่  ไหลมาจากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในเขตรอบนอกของอำเภอเมืองตรัง โดยได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปพร้อมวางแผนดำเนินการ รองรับให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป  ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพที่กองทัพบกได้จัดทำไว้ แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ โดยได้สั่งการกำลังพลและเครื่องมือยุทโธปกรณ์ จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 43 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือโดยด่วน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า