ทหารพราน 41 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ตามโครงการ “หมอเดินเท้า ทุกก้าว เพื่อประชาชน” ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

56

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดหมอเดินเท้า กองร้อยทหารพรานที่ 4102 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้า ทุกก้าว เพื่อประชาชน” พร้อมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยอีกด้วย ในพื้นที่ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          ซึ่งการดำเนินกิจกรรมชุดหมอเดินเท้าในครั้งนี้เป็นการลดค่าใช้จ่ายและภาระในการเดินทางไปพบแพทย์ รวมทั้งให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า