แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสมทบทุนสร้างซุ้มประตูหลังใหม่ ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จ.ปัตตานี

78

          วันนี้ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ที่ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างซุ้มประตูหลังใหม่ และรั้วกำแพงวัดให้เสร็จสมบูรณ์ ตามความตั้งใจของพุทธบริษัทในจังหวัดปัตตานี  โดยมี พระสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า คณะผู้บังคับบัญชา ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้วัดตานีนรสโมสร เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ต่อไป ซึ่งปัจจัยที่รวบรวมได้จากผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ มียอดรวมทั้งสิ้น 455,878 บาท (ขั้นต้น)

          สำหรับ วัดตานีนรสโมสร สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2395 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จวัดบางน้ำจืด โดยเรือพระที่นั่งบูรทิศในการพระราชพิธีฉลองการเปรียญ ทรงมีพระราชหัตถเลขา ในการพระราชพิธีดังกล่าวถึงเหตุการณ์ในการฉลองศาลาการเปรียญและได้พระราชทานนามวัดว่า วัดตานีนรสโมสร ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ นับเป็นอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 จึงมีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรด้วย เพราะฉะนั้นวัดตานีนรสโมสรจึงเป็นสถานที่การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมให้กับนักเรียนชาวจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียงมาเป็นเวลานาน

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมส่งเสริม สนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม ของพี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติ  ทุกศาสนา และมุ่งหวังสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ รวมทั้งจรรโลงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า