ทหารพราน 49 จัดกำลังพลชุดช่าง ก่อสร้างบ้านเรือนให้ประชาชนที่ประสบเหตุดินสไลด์ ในพื้นที่ ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

18

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. พันเอก ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 มอบหมายให้ ร้อยโท อัครายุทธ สีดาโคตร ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4908 จัดกำลังพลชุดช่าง พร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ทำการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา 5 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดินสไลด์ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายไปทั้งหลัง เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของนักเรียน อยู่ในหมู่บ้านราษฎร์ประสาน หมู่ที่ 9 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุก่อสร้างบ้านพัก จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐ อีกด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ณ หมู่บ้านราษฎร์ประสาน หมู่ที่ 9 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า