ฉก.สันติสุข ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

53

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดย ชุดสันติสุขที่ 302 ร่วมกับ นางสุคนทิพย์ มณีรัสยากร (ประธานโฆษกชาวบ้านอำเภอรามัน) ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิธีกายภาพบำบัดผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งได้มอบยาเวชภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 20/4 บ้านตลาดล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข

ชุดควบคุมที่953

ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์

ครูหมวกแดงปันยิ้ม

WeAreThai

โชคดีที่เกิดเป็นไทย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า