“หมอค่ายอิงเดินเท้า” ออกให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้านประชาชน ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

40

          โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านสลาม ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตามโครงการ “หมอค่ายอิงเดินเท้า” โดยได้ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข, ชุดควบคุมที่ 951, กองร้อยทหารพรานที่ 4301, ผู้นำชุมชน, อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ ผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่เดินทางไปยังโรงพยาบาลได้ยากลำบาก และต้องการรับบริการทางการแพทย์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช่จ่ายและภาระในการเดินทางไปพบแพทย์

          โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มี พันเอก โกสินทร์ ชัยชำนาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร พร้อมด้วย พันเอกหญิง สิริวรรณ วรรณสิทธิ์ อายุรเเพทย์ด้านโรคผิวหนัง ได้ร่วมลงพื้นที่และดำเนินการตรวจโรคเบื้องต้น พร้อมแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง รวมทั้งยังได้มอบยาสามัญประจำบ้าน สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า