ฉก.สันติสุข ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเสาธง 5 นาที เคารพธงชาติ ในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา

82

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดย ชุดสันติสุขที่ 504 ร่วมกับ ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 551 ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเสาธง 5 นาที ให้ความรู้เกี่ยวกับ “ความเป็นมาของธงชาติไทย” แก่นักเรียน โรงเรียนศาสน์สันติธรรม เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมทั้งเปลี่ยนธงชาติผืนใหม่และร่วมแสดงสัญลักษณ์ We Are Thai โชคดีที่เกิดเป็นไทย ณ โรงเรียนศาสน์สันติธรรม บ้านกะเชะ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข

ชุดควบคุมที่955

ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์

ครูหมวกแดงปันยิ้ม

eAreThai

โชคดีที่เกิดเป็นไทย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า