ผบ.ฉก.ทพ.45 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท ดูแลความปลอดภัยประชาชน

76

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 พันเอก สุรศักดิ์  พึ่งแย้ม  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และรับทราบ ปัญหาข้องขัดข้องของชุดคุ้มครองตำบล ตลอดจนหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ลงตรวจเยี่ยม จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย ชุดคุ้มครองตำบลตันหยงมัส, ชุดคุ้มครองตำบล.ตันหยงลิมอ, ชุดคุ้มครองตำบลกาลิซา และ ชุดคุ้มครองตำบลบาโงสะโตอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งให้กำลังใจ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ชุดคุ้มครองตำบล ให้มีความระมัดระวัง ไม่ประมาท เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย

          ในโอกาสนี้ พันเอก สุรศักดิ์  พึ่งแย้ม  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้นำความห่วงใย และข้อเน้นย้ำ ของพลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ถึงแนวทางการปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว,ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาท มีสติ เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียน และนำมาปรับปรุงแก้ไข นำวิชาความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด, หมั่นตรวจตรา สอดส่อง และปรับเปลี่ยนแผนลาดตระเวนรอบฐานปฏิบัติการ เพิ่มความเข้มงวดฐานปฏิบัติการที่มีความล่อแหลม เพื่อลดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด, การประพฤติปฏิบัติตนตลอดจนการสร้างเงื่อนไขในพื้นที่  พร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า