หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน

302

     หน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมด้วย นายอำเภอบันนังสตา, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33, ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาอำเภอบันนังสตา ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” โดยมี พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธานส่งมอบบ้านให้กับ นายสะตอปา  ตาเปาะโต๊ะ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 289/1 บ้านบือซู หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ที่ได้รับคัดเลือกให้ความช่วยเหลือเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาดำเนินการห้วงตั้งแต่ 11 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 30 วัน ในการนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 เป็นผู้กล่าวนำถึงวัตถุประสงค์ และการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมา
จากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่บ้านบือซู ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน จำนวน 6 ครอบครัว ซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และพิจารณาจากการลงพื้นที่ของกำลังพล กองร้อยทหารพราน 3302 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน