ทหารพราน 42 ร่วมมือทำ “ไข่เค็มพอกดิน” เพื่อแจกจ่ายกำลังพล ของหน่วยฯ

38

     ที่ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 หมู่ที่ 3 บ้านพิกุล ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย กำลังพลหมวดทหารพรานหญิง พร้อมด้วยกำลังพลหน่วยฯ  ร่วมกันจัดทำ “ไข่เค็มพอกดิน” เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ กับกองร้อย.และกำลังพลของหน่วยฯ ในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการช่วยลดรายจ่ายให้กับหน่วยอีกทาง

     โดยผลผลิตที่จัดทำขึ้น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ได้ดำเนินการ เลี้ยงเป็ด ตามดำริของ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 เป็นจำนวน 150 ตัว และเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกวัน เป็นไข่เป็ดสด และได้นำมาแปรรูป เพื่อแจกจ่ายกำลังพล ต่อไป

ไข่เป็ดพอกดิน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า