ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจรยุทธ์

39

           เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.  พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ และรับฟังแผนการปฏิบัติของ หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 ในการนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตาม นโยบายและข้อสั่งการ ของ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ณ  บ้านยาเร๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า