ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาอบไมโครเวฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,980.00)

33

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.