เยี่ยมเยียน เน้นย้ำการปฏิบัติของกำลังพล

47

      วันที่ 14 ส.ค. 63 ณ จุดเฝ้าระวังบ้านกะดุนง ตำบลฆอเลาะ จุดเฝ้าระวังบ้านลีแยะ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน เน้นย้ำ การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวแม่น้ำโก-ลก ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

       ทั้งนี้ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซึ่งหัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ปฏิบัติตามระเบียบการนำหน่วย และเข้มงวดในการสกัดกั้นการข้ามแดนแบบผิดกฎหมายเพื่อช่วยในการควบคุมดูแลพื้นที่ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยฐานลาดตระเวน การระวังป้องกันในการข้ามพื้นที่อันตราย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการป้องกันตนเองในการปฏิบัติงาน ด้วยการ ใส่แมส, ถุงมือ, เฟสชิว เมื่อต้องปฏิบัติงานและพบปะกับประชาชนในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1