ผบ.พล.ร.15 ให้กำลังใจ ครั้งหนึ่งในชีวิต ของหน้าที่ลูกผู้ชาย ทำหน้าที่รับใช้ชาติ เยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2564 จังหวัดนราธิวาส

970

    พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2564 ณ สถานที่ตรวจเลือก ศาลาอุปการประชากรสวนกาญจนาภิเษก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยมี พันโท นพดล พรหมมาก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 /ประธานการตรวจเลือก, กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยทหาร สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการทยอยมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงบรรดาพ่อ แม่ ครอบครัว เพื่อน ๆ มาคอยให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

    ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้พูดคุยกับน้อง ๆ ที่เข้ามารับการตรวจเลือก และครอบครัวที่มาคอยให้กำลังใจ ถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ความถูกต้องเป็นธรรมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ ทุกกระบวนการในการตรวจเลือก มีความเชื่อถือได้ และให้เชื่อมั่นว่า เมื่อเข้าสู่รั้วทหารกองทัพจะดูแลบุตรหลานของท่าน ให้มีระเบียบวินัย เป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชาย มีองค์ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ พร้อมสวัสดิการอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งให้กำลังใจน้อง ๆ ชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์ และมาแสดงตนตรวจเลือกในปีนี้ ขอบคุณน้อง ๆ ลูกผู้ชายทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ เข้ามาทำหน้าที่เป็นลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ เชื่อว่าทุกคนมีความตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เป็นพลเมืองที่ดีต่อไป ย้ำ !!! “เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด”

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า