ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.สงขลา 40 (เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก (1,587,069.00)

25

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.