“ความสุขที่ไม่มีราคาค่างวด แต่เป็นสิ่งที่เราสร้างเองได้ และเห็นผลลัพธ์ทางจิตใจ”

40

        บ้านที่มีความสุข ไม่ใช่บ้านทีมีรถคันโต ไม่ใช่บ้านที่โก้หรูหลังใหญ่ “ไม่ใช่บ้านที่ร่ำรวย” แต่คือบ้านที่ครอบครัวอบอุ่น และเข้าใจซึ่งกันและกัน ถึงเราจะอยู่กันคนละครอบครัวคนล่ะถิ่นฐาน แต่เราสามารถที่จะแบ่งปันและมอบความรักความอบอุ่นความห่วงใยซึ่งกันและกันได้

       นี่แหละคือสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการจากคนรอบข้าง กำลังใจและการเอาใจใส่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด แค่เราได้เห็นแววตาและรอยยิ้มที่ท่านมีให้กับเราแค่นี้ก็ถือว่าสุขที่สุดแล้ว “ความสุขที่ไม่มีราคาค่างวด แต่เป็นสิ่งที่เราสร้างเองได้ และเห็นผลลัพธ์ทางจิตใจ”

เราจะไม่ทิ้งกัน       หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า