ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ปัตตานี 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 131,096.-บาท)

25

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย