สร้างรอยยิ้ม..สร้างความสุข.. พร้อมจะดูแลกันตลอดไป

54

     พันเอก ทรงเดช  สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ลงพื้นที่บ้านไทยสุข หมู่ที่ 8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  พบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยปรับทุกข์ผูกมิตร กับประชาชนไทยพุทธกลุ่มเปราะบาง บ้านไทยสุข โดยเน้นย้ำมาตรการระวังป้องกันตนเองในการใช้ชีวิตประจำวัน มาตรการระวังป้องกันชุมชน ให้ปลอดเหตุรุนแรง ตลอดจนสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆในชุมชน และเน้นมาตรการป้องกันไวรัส covid-19

     อีกทั้งยังได้เยี่ยมคนชราในหมู่บ้านและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมได้มอบหน้ากากผ้า และมอบถุงยังชีพ จำนวน 43 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลาบปลื้ม ดีใจ และขอขอบคุณที่ เจ้าหน้าที่เข้าพบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเป็นอย่างดีตลอดมา

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า