กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุน “ครัวสนามญาลันนันบารู” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

33

        เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกำลังพลทหารพราน สนับสนุนมวลชนญาลันนันบารู ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบข้าวกล่อง เพื่อนำไปส่งให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

  

        จากนั้น กำลังพลของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย สมาชิกญาลันนันบารู ได้ร่วมกันนำข้าวกล่อง น้ำดื่ม นม ขนม และยาสามัญประจำบ้าน ลงพื้นที่บ้านดอนรัก หมู่ที่ 1 และบ้านคลองวัว หมู่ที่ 5 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อแจกจ่ายสิ่งของดังกล่าวให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ รวมจำนวน 500 ชุด เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเบื้องต้น

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า