ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตด้านหน้าอาคาร ที่พักกำลังพล มโนรมย์ – วโรรมย์ โดยวิธีคัดเลือก

32