ทหารพรานนาวิกโยธิน ซ่อมสร้างบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1015

     ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซ่มบ้านให้กับ นายยาลียูโซ๊ะ ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 111 บ้านปลักแตน หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ผู้ยากจนที่ได้รับมอบกระเบื้องหลังคาบ้านในโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยการเปลี่ยนโครงหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคา ปรับปรุงผนังบ้านโดยรอบ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม
จากผลการดำเนินงาน ทำให้ นายยาลี รู้สึกประทับใจ พร้อมทั้งขอขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลเป็นอย่างดี เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน